...
O Mümkün Kılar
1:50

Daha İyisini Yapabilir ve Daha İyi Olabiliriz

İsa Mesih Kimdir?

Tanrı'nın Oğlu

İsa, Tanrı Baba'nın ruhta ilk doğanıdır ve Tanrı'nın bedende olan tek çocuğudur. O'nun ölümlü annesi Meryem, doğmadan önce O’nu taşıdı ve yeryüzündeyken O'nu yetiştirdi. O'nun görevi, dünya yaratılmadan önce kararlaştırılmıştı.

Öğretmen

İsa şimdiye kadar yaşamış en büyük öğretmendir ve O bugün bize hala öğretmektedir. İsa, 12 yaşındayken tapınakta din öğretmenlerine öğretirken bulundu (bkz. Luka 2:46). O'nun sahip olduğu bilgi karşısında şaşırıp kalmışlardı. İsa, hayatı boyunca muhteşem vaazlar vermeye devam etti.

Örnek

İsa, günahsız bir şekilde mükemmel bir hayat yaşadı ve bize takip edebileceğimiz mükemmel bir örnek oldu. Din ile ilgili her şey O'nun kutsal adıyla yapılmalıdır.

Kurtarıcı

İbranicede İsa isminin karşılığı Yeşua'dır ve “Kurtarıcı” anlamına gelmektedir. İsa, Kurtarıcı olma görevini gönüllü kurban oluşu ve Dirilişi aracılığıyla gerçekleştirmiştir.  
Yeniden Başlat

Yeniden Başla
İsa Mesih'i Takip Etmek

İsa Mesih kimdir? İsa, dünyanın Kurtarıcı'sıdır. O'nu takip ettiğimizde, hayatta daha büyük bir huzur ve mutluluk buluruz.

İsa Mesih yeryüzündeyken pek çok şey öğretti. Bunların en büyüğü sevgiydi.

Günümüz peygamberleri ve havariler, değişim ve tövbe hakkında konuşur

İsa sizden ve benden “tövbe” etmemizi istediğinde, O bizi aklımızı, bilgimizi, ruhumuzu ve hatta nefes alma şeklimizi bile değiştirmeye davet ediyor. Bizden sevme, düşünme, hizmet etme, zamanımızı harcama, eşlerimize davranma, çocuklarımıza öğretme ve hatta vücudumuza bakma biçimimizi değiştirmemizi istiyor. Bireysel gelişimimiz için hiçbir şey, düzenli ve günlük tövbeye odaklanmaktan daha özgürleştirici, daha yüceltici veya daha önemli olamaz. Tövbe bir sonuç değildir; bu bir süreçtir. Mutluluğun ve iç rahatlığının anahtarı budur. Tövbe, imanla birleştiği zaman, İsa Mesih’in Kefareti’nin gücüne erişimimizi mümkün kılar.

“Daha iyisini yapabilir ve daha iyi olabiliriz”, Genel Konferans, Nisan 2019

İsa Mesih'in sevindirici haberi bizi değişmeye davet eder. “Tövbe” en sık tekrarlanan mesajdır ve tövbe etmek Tanrı'nın emirlerine karşı olan bütün kişisel, ailevi, etnik ve milli uygulamalarımızdan vazgeçmek anlamına gelir. Sevindirici haberin amacı sıradan varlıkları göksel yurttaşlara çevirmektir ve bu değişmeyi gerektirir. ...

İsa bizim birbirimizi sevmemizi emretmiştir ve biz bu sevgiyi birbirimize hizmet etmek yoluyla gösteririz. Aynı zamanda bize Tanrı'yı sevmemiz de emredilmiştir ve biz bu sevgiyi sürekli olarak tövbe ederek O'nun emirlerini yerine getirerek gösteririz (bkz. Yuhanna 14:15). Ve tövbe günahlarımızdan vazgeçmekten daha fazlasıdır. En geniş anlamıyla, Tanrı'nın emirlerine karşı olan bütün geleneklerimizden vazgeçerek değişimi gerektirir. Biz İsa Mesih'in sevindirici haberinin kültürünün tam katılımcıları olduğumuzda “kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev [halkı]” haline geliriz (Efesliler 2:19).

“Tövbe ve Değişim”, Genel Konferans, Ekim 2003

Daha büyük bir kutsallık sadece bunu isteyerek gelmeyecektir. Bu, Tanrı'nın bizi değiştirmesi için gerekli olanı yaparak gelecektir.

“Kutsallık ve Mutluluk Planı”, Genel Konferans, Ekim 2019

Tövbe etme istekliliğimiz, Tanrı'nın armağanına, Kurtarıcı'nın sevgisine ve bizim adımıza yaptığı fedakârlığa karşı minnettarlığımızı gösterir. Emirler ve rahiplik antlaşmaları iman, itaat, Tanrı ve İsa Mesih'e olan sevgi için bir imtihan sağlar ancak bundan daha önemlisi, bunlar, Tanrı'nın sevgisini hissetme ve hem bu hayatta hem de gelecek hayatta tam manasıyla sevinci elde etme imkânı sunar. ...

Hatırlayın, gökler asla hata yapmamış kişilerle değil, ancak yoldan çıkmış olduğunun farkına varan ve yollarını düzeltip sevindirici haber hakikatinin ışığına tekrar dönenlerle dolu olacaktır.

Peygamberlerin sözlerine ne kadar çok değer verirsek ve bunları uygularsak, yoldan sadece birkaç derece olsa bile dışarı çıktığımızın daha iyi farkında olacağız.

“Birkaç Derece Meselesi”, Genel Konferans, Nisan 2008

Tövbeye davet nadiren bir azarlama sesidir, ancak aksine daha çok geriye döndürmek ve Tanrı'ya doğru “geri dönmek” için yapılan sevgi dolu bir sesleniştir. Bu, sevgi dolu bir Baba'nın ve O'nun Biricik Oğlu'nun bizim olduğumuzdan daha fazlası olmamız, daha yüksek bir yaşam tarzına ulaşmamız, değişmemiz ve emirlere uymanın mutluluğunu yaşamamız için yaptığı çağrılarıdır. Mesih'in öğrencileri olarak tövbenin kutsamalarından yararlanır ve bağışlanmanın sevincini duyarız. Bunlar bizim düşünme ve hissetme şeklimizi belirleyen bir parçamız haline gelirler. ...

Çoğu kimse için tövbe etmek sessiz ve çok özeldir ve gerekli değişiklikleri yapmak için Rab'den her gün yardım istemektir.

Çoğu kimse içinse tövbe, bir seferlik bir olaydan daha çok bir yolculuktur. Kolay değildir. Değişmek zordur. Rüzgâra karşı koşmayı, akıntıya karşı yüzmeyi gerektirir. İsa demiştir ki, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, ... çarmıhını yüklenip beni izlesin.” Tövbe sahtekârlık, gurur, öfke ve ahlaksız düşünceler gibi şeylerden vazgeçip; nezaket, özveri, sabır ve maneviyat gibi şeylere yönelmektir. O Tanrı'ya “tekrar dönmektir”. ...

Tövbe sadece bizi değiştirmez, o aynı zamanda ailelerimizi ve sevdiklerimizi de kutsar. Samimi tövbemizle, Rab'bin zamanına göre, Kurtarıcı'nın bize uzanmış olan kolları sadece bizi kucaklamakla kalmayacak aynı zamanda bizim çocuklarımızın hayatlarına ve gelecek nesle de uzanacaktır. Tövbe gelecekte her zaman daha büyük bir mutluluk olduğu anlamına gelir.

“Tövbe Et … Seni İyileştireceğim”, Genel Konferans, Ekim 2009

Davranışımızı değiştirmek ve “doğru yola” dönmek tövbenin bir parçasıdır, ama tek parçasıdır. Gerçek tövbe aynı zamanda, yüreğimizi ve irademizi de Tanrı'ya çevirmeyi ve günahtan vazgeçmeyi de içerir. Hezekiel'de açıklandığı gibi tövbe etmek “[günahtan] dönüp adil ve doğru olanı [yapmak], ... aldığı rehini geri [vermek] ... [ve] yaşam veren kurallar uyarınca davranıp günah [işlememektir]. ”...

Gerçek tövbe Rab İsa Mesih'e olan inancı, O'nun bizi değiştirebileceğine ve bağışlayabileceğine dair olan inancı ve daha fazla hatadan kaçınmamız için bize yardım edeceği inancını içermelidir. Bu tür bir inanç, O'nun Kefaretini hayatımızda etkili hale getirir. Biz Kurtarıcı'nın yardımıyla “sonradan farkına vardığımızda” ve “geri döndüğümüzde”, O'nun vaatlerindeki umudu ve bağışlanma sevincini hissedebiliriz. Fidye ile Kurtarıcı olmadan esas umut ve sevinç uçup gider ve tövbe sadece zavallı bir davranış değişikliği haline gelir. Fakat O'na iman ederek, O'nun günahı affetme yeteneğine ve istekliliğine dönmüş oluruz. ...

Bahaneler uyduracağımıza gelin tövbe etmeyi seçelim. Tövbe aracılığıyla biz benzetmedeki savurgan (kaybolan) gibi kendimize gelebiliriz ve eylemlerimizin ebedi manası üzerine derinlemesine düşünebiliriz. Günahlarımızın bizim ebedi mutluluğumuzu nasıl etkileyebileceğini anladığımızda, sadece pişman olmakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi olmaya çabalarız. ...

Bizim tövbe edebilmemiz iyi bir sevindirici haberdir! Suçluluk “silip süpürülebilir”. Sevinçle dolabilir, günahlarımızdan bağışlanabilir ve “vicdan huzurunu” elde edebiliriz. Çaresizlik hissinden ve günahın esaretinden kurtarılabiliriz. Biz Tanrı'nın müthiş ışığı ile dolabilir ve “artık acı çekmeyen” olabiliriz. Tövbe sadece mümkün olmakla kalmaz aynı zamanda Kurtarıcımız sayesinde sevindiricide olur.

“Tövbe: Sevindirici Bir Seçim”, Genel Konferans, Ekim 2016