İsa Mesih’i Takip Etmek

İsa Mesih Kimdir? İsa dünyanın Kurtarıcı’sıdır. O’nu takip ettiğimizde, hayatta daha büyük huzur ve mutluluk buluruz.

O’nun Sayesinde—Paskalya Videosu

2:45

İsa Tanrı’nın Oğlu’dur

Cennetteki Babamız, Oğlu İsa Mesih’i, yeryüzünde yaşayacak herkesin günahlarını Kendi üzerine alması için göndermiştir ki böylece bizler bağışlanabiliriz. Bizim adımıza yapılan bu fedakârlık, İsa’nın Tanrısallığı ve mükemmel hayatı sayesinde mümkün olmuştur. İsa öğretmenlerin efendisi ve herkesin hizmetkârıydı. Fakat O, bundan çok daha fazlasıydı. O, Havari Petrus’a “Sizce ben kimim?” diye sorduğunda, Petrus şöyle cevapladı “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” (Matta 16:15–16).

İsa bize takip etmemiz için mükemmel bir örnek verdi.

İsa, bize Cennetteki Babamız’a geri dönmek için yolu gösteren mükemmel bir hayat yaşadı. İsa asla günah işlememesine rağmen yine de Tanrı’ya itaat etmek ve vaftizin herkes için bir gereklilik olduğunu öğretmek için vaftiz olmuştur.

 

Nasıl vaftiz olabileceğinizi öğrenin
Görevliler İle Tanışın

İsa, aynı zamanda sevginin de mükemmel bir örneğidir. O, yeryüzündeki hayatında yoksullarla ilgilenmiş, körleri iyileştirmiş (bkz. Yuhanna 9:1–7), küçük çocukları bağrına basmış (bkz. Matta 19:13–14 ) ve hatta O’nu çarmıha gerenleri bağışlamıştır (bkz. Luka 13:24). O’nun sevgisi sonsuzdur ve ona ihtiyacı olan herkes için vardır.

İsa nasıl yaşamamız ve başkalarına nasıl davranmamız gerektiğini öğretti

İsa, henüz 12 yaşındayken tapınakta din öğretmenlerine öğretirken görüldü (bkz. Luka 2:42–52). O’nun ne kadar çok şey bildiği, onları şaşkına çevirdi. İsa, şimdiye kadar yaşamış olan en büyük öğretmen olmaya devam etti. O, önemli dersleri öğretmek için genellikle benzetmeler veya hikâyeler kullandı. Bu benzetmeler sıradan insanlar ve durumlar hakkındaydı, böylece kolayca anlaşıldılar. O’nun hikâyeleri hala bizim yüreklerimize dokunuyor ve bizi bugün O'nu takip etmeye ve başkalarına hizmet etmeye motive ediyor.

İsa’nın Öğretileri

Bağdaki İşçiler

İsa, ne kadar uzun süredir imanlı olduğuna bakılmaksızın bütün imanlı insanların cennette eşit bir ödül alacağını söyledi (bkz. Matta 20:1–16).

Acımasız Köle

İsa, bize bağışlayıcılık dersinin önemini şunu sorarak öğretir; “Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?” (bkz. Matta 18:23–35).

İyi Samiriyeli

İsa, komşumuzu sevmemiz gerektiğini söyledi ve iyi Samiriyeli benzetmesi bize komşularımızın yabancılar ya da düşmanlar da dâhil olmak üzere herhangi bir kişi olabileceğini öğretir (bkz. Luka 10:25–37).

Kaybolan Oğul

Daha önce ne yaptığına bakılmaksızın, Mesih’e dönen herkes O’nun sevgi dolu kabulüne sahip olacaktır (bkz. Luka 15:11–32).

Kaybolan Koyun

Kaybolduğumuzda ya da yalnız kaldığımızda ve O’na döndüğümüzde, İsa bizi sadece hoş karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda çoban gibi sevinerek şöyle diyecektir; “Benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum!” (bkz. Luka 15:1–6).

Mormon Kitabı ayrıca Kurtarıcı’nın güçlü öğretilerini de içerir. O, insanlara nasıl dua edileceğini, nasıl alçakgönüllü olunacağını ve ailelerine nasıl davranmaları gerektiğini öğretti.

İsa’nın Mormon Kitabı’ndaki öğretilerini okuyun
Ücretsiz Bir Kitap İsteyin

İsa, bizim günahlarımız için acı çekti ve öldü

İsa’nın yeryüzüne gelme görevi, bizi günahlarımızdan kurtarmaktı. O, bizim hatalarımızın bedelini ödemek için acı çekmeye ve kendini kurban etmeye istekliydi ki böylece biz tövbe edebilir ve bağışlanabiliriz.

Getsemani Bahçesinde İsa, insanoğlunun bildiği her günahın ve acının ağırlığını hissetti. Yaşamış olan her insan için, vücudunun her bir gözeneği kanayarak acı çekti (bkz. Luka 22:44). O tutuklandı, üzerine tükürüldü, kamçılandı ve çarmıha gerildi.

İsa Kendi halkı tarafından öldürülürken bile, Tanrı’nın onlara merhamet göstermesi için yalvardı (bkz. Luka 23:34).

Biz hayatı yaşarken, hepimiz hatalar ve pişman olacağımız şeyler yapacağız. Fakat daha iyi olmaya çabaladığımız ve Cennetteki Babamız’a bağışlanmak için dua ettiğimiz sürece, tekrar temiz hale gelebiliriz. Hepimiz, Kurtarıcı’mız ve Fidye ile Kurtaran’ımız İsa Mesih’in büyük sevgisine borçluyuz.

İsa dirildi, bu yüzden biz tekrar yaşayabiliriz

Ölümünden üç gün sonra İsa mezarından dirildi ve pek çok arkadaşına ve takipçisine göründü. O, dirilen ilk kişiydi, yani O’nun ruhu ölümünün ardından mükemmelleştirilmiş fiziksel bedeni ile yeniden bir araya geldi. İsa ölümü yendiği için, biz hepimiz bir gün dirileceğiz.

Sık Sorulan Sorular

İnsanların, “Mormonlar” ya da daha saygılı bir şekilde söylenirse, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üyeleri hakkında pek çok sorusu vardır.